بسته بندي محصولات بهفام

كليه محصولات بهفام در داخل بسته بندي از جنس پلي اتيلن چند لايه (Food Grade) قرار دارند كه به ترتيب ذيل در داخل كارتن مقوايي لمينت شده قرار ميگيرند :
- محصولات 750 گرمي در هر كارتن 12 بسته كه مجموع وزن آن معادل 9 كيلوگرم ميباشد.
- محصولات 1 كيلو گرمي در هر كارتن 10 بسته كه مجموع وزن آن معادل 10 كيلوگرم ميباشد.
- محصولات 2.5 كيلوگرمي در هر كارتن 4 بسته كه مجموع وزن آن معادل 10 كيلوگرم ميباشد.